Om Børnelæge Syd

Om Børnelæge Syd

Klinikken

-

Vores personale

Hos Børnelæge Syd møder du sekretær Dagmar Eggers hver dag fra 9-12 og speciallæge i pædiatri Brian Nauheimer Andersen mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 9-16

Dagmar Eggers

Sekretær

Brian Nauheimer Andersen

Læge

Patientsikkerhed

Profil

Når du eller dit barn ses hos Børnelæge Syd behandles personfølsomme oplysninger fortroligt og efter gældende regler i GDPR-forordningen. Du kan læse om databehandling her


******


Patientsikkerhed vægtes højt hos Børnelæge Syd. Hvis du oplever fejl eller mangler, er du meget velkommen til at påpege det.

En vigtigt instruement i arbejdet med kvalitetssikring, er det formaliserede "utilsigtet-hændelse-værktøj". Hvis du oplever en utilsigtet hændelse, som patient eller pårørende, er du velkommen til at indrapportere det her, så det måske kan komme andre til gavn også.


******


Hvis du oplever en bivirkning ved medicinsk behandling, kan den indberettes her. Du er også meget velkommen til at tale med børnelægen eller egen læge først. Måske bivirkningen er kendt allerede.

Læge Syddansk Universitet 2005

Speciallæge i pædiatri 2013

Videreuddannelse i børneneurologi

Center for Sjældne Sygdomme 2015


Formand for Medicinrådets fagudvalg vedr. sjældne sygdomme hos børn


Forskning pg publikationsliste - klik her


Faglig opdateret ved deltagelse i kurser eller konferencer i Danmark og i udlandet.

Oplægsholder og underviser i patientforeninger eller på faglige kurser i ind- og udland., f.x. uddannelse af pædiater-kolleger om metaboliske sygdomme, tandlæger og øjenlæger under specialuddannelse eller oplæg for praktiserende læger om børns sygdomme.


Medlem af: